Škola odbojke

Cilj škole odbojke je da putem organizovanog trenažnog procesa doprinese vaspitanju dece, njihovom pravilnom intelektualnom i fizičkom razvoju, kao i razvoju njihovih specifičnih individualnih sposobnosti potrebnih za stvaranje kvalitetnih odbojkaša.

Zadaci škole odbojke su:

  • da obuhvati, usmeri i uključi u školu decu koja žele da se bave odbojkom;
  • da doprinese opštem i specifičnom biomotoričkom razvoju dece;
  • da doprinese razvoju motornih navika i umeća karakterističnih za odbojku;
  • da doprinese formiranju pozitivnih moralnih i voljnih osobina kod dece;
  • da polaznicima škole omogući korisnu, zdravu zabavu i razonodu kao i zaštitu od negativnih uticaja.

Bavljenje sportom
podstiče rad ostalih fizioloških procesa u organizmu!

Prema nezvaničnim statističkim podacima, 95% današnje dece ima početke telesnih deformiteta (ravni tabani, slabi mišići koji drže kičmeni stub, nerazvijena motorika pokreta itd.) koji se ne vezuju za nasledni faktor već za pogrešan način života. Kao što dete mora da nauči da govori, ono mora da nauči i da razvija svoju motoriku. Bavljenje sportom podstiče rad ostalih fizioloških procesa u organizmu. Osim toga, sport ima i veoma velik uticaj na emocionalni razvoj deteta – RAZVIJA OSEĆAJ SAMOPOUZDANJA (dete savladava prepreke koje nije na početku uspevalo), ZADOVOLJSTVA I OSEĆAJ PRIPADNOSTI GRUPI (u sportu nema laži, dete na osnovu svojih rezultata tačno samostalno procenjuje gde mu je mesto među svojim vršnjacima). Uopšteno rečeno, BEZ SPORTA NEMA FIZIČKOG I MENTALNOG ZDRAVLJA. Pored pravilnog fizičkog, fiziološkog i emocionalnog razvoja deteta bavljenje sportom u ranom uzrastu omogućava detetu stvaranje navike koja će sutra najverovatnije ostati njegov trajan način života. Po istraživanjima, ukoliko dete počne da se bavi sportom između dvanaeste i četrnaeste godine, njegova sportska aktivnost će trajati vrlo kratko – suviše kasno počelo se sa sticanjem navike.

Kao klub sa petnaestogodišnjom tradicijom, Odbojkaški klub „CRNJANSKI“ i ove godine upisuje decu (i devojčice i dečake) u ŠKOLU ODBOJKE. Odbojka je sport koji je veoma dobar za prevenciju deformiteta kičmenog stuba, socijalizaciju dece kao jedan od isključivo timskih sportova gde se deca dokazuju kroz kolektiv i zajednički rad – ukratko sport koji podrazumeva sve gore navedeno.